Bruce

bbbrrrucce

De man met de vuisten heeft een naam: Bruce.

Het mannetje 'Bruce' van Akzonobel deed mij aan Bruce Willis denken, daar lijkt het poppetje toch op, maar ik las in een interview met de directeur dat deze bijnaam naar Bruce Lee verwijst. Het is maar net welke filmheld in een bepaalde tijd icoon is.

AkzoNobel brought in Martijn Rijven to explore the gesture and dynamics of the new Bruce.

De net ge-update uitvoering van Bruce doet me denken aan de verheerlijking van de ideale arbeider uit het voormalige Oostblok of de sportmensen Leni Riefenstahl.

Het oorspronkelijke ontwerp (zie het plaatje hierboven) verwees naar  oude  lengte-eenheden. Ik citeer;”Wolff Olins created  in 1988 a new, all-embracing symbol to express Akzos spirit, which captures the companys historic strengths. It was inspired by a Greek sculpture dating back as far as 450 BC. The original "bas relief", is on display at the Ashmolean Museum in Oxford.”

This original "bas relief", features three different symbols of measurements used in ancient Greece: a fathom, a cubit and an Athenian foot. Akzo, as our company was once called, adopted it in 1988 as both a scientific and an artistic symbol, reflecting the values it wanted to express - those of striving and achievement.

the Greek relief in Oxford

Maten die met lengtes van armen en duimen, middelvingers en voeten te maken hebben, kortom de menselijke maat en dan komt een ander icoon: de 'Vitruvian man' van Leonardo da Vinci onvermijdelijk in beeld.

This derivation of the Vitruvian Man by Leonardo da Vinci, depicts nine historical units of measurement: the Yard, the Span, the Cubit, the Flemish Ell, the English Ell, the French Ell, the Fathom, the Hand, and the Foot. The Vitruvian man was drawn to scale, so the units depicted are displayed with their proper historical ratios. (Wikipedia 2009)

Deze menselijke maatvoering is echter al van oudsher aan subjectiviteit onderhevig. Hoe lang is een cubit?(1) Bestaat er een Grieks/Romaanse/ Egyptische menselijke maat? Of een Afrikaanse? Een mannelijke of vrouwelijke maat? Een menselijke maat is altijd onderdeel van verschijnsel en zal dus enkel karakteristieken vertonen of eigenschappen krijgen in relatie. Niet autonoom voorafgaand aan de relatie. Ginette Verstraette verwijst in : Verstrooide burgers: Europese cultuur in een tijdperk van globalisering, UVA, Amsterdam, 2001, naar het werk van de kunstenaar Keith Piper.  Op pag 27  schrijft zij :" Piper herinnert ons aan de plaatjes van het primitieve lichaam die door de 19 eeuwse wetenschappelijke blik werden gelanceerd en massaal werden herdrukt in de Europese populaire cultuur.... het is de vraag hoe het zwarte lichaam verschilde van het universele anatomische model dat we kennen van Leonardo da Vinci en dat hier ( op de website van Piper, IJ) op de achtergrond te zien is." Het is mijns inziens belangrijk om deze maten meteen op te vatten als componenten van een verschijnsel wat wordt bestudeerd. De vetruviaanse maat, de cubit of de el verschillen in verschijnselen waardoor ze worden geproduceerd. Is dit vreemd? Niet vreemder dan Einstein, die de tijd liet uitrekken of krimpen.

Leonardo wordt vaak gezien als de man die het Renaissance perspectief populair maakte. De man van de principes ontleed aan de klassieke autoriteit van Vitruvius. Ik citeer wikipedia: Leonardo da Vinci tekent het ideale menselijk lichaam gebaseerd op een pentagon met de verhouding 1:1,618 van de gulden snede: de vetruvian man. Volgens A. van der Schoot zijn de proportie opvattingen waarover Vitruvius uitwijdt onmogelijk te rijmen met de proportie van de gulden snede. Kunst en wetenschap, zomer 2014,pg 5.

De guldens snede, ik werd er nog mee doodgegooid op de kunstacademie. Dit is dus even een afrekening met die vastgeschroefde, allesverklarende theorieen, die los van andere componenten of verschijnselen als een absolute maat worden gezien. Alsof er ergens een lineaal in de wolken hangt, waarmee de wereld kan worden opgemeten. Het meetsysteem, de lineaal of meter is in de wereld en maakt er onderdeel vanuit. Hij hangt er niet onverschillig bij. Die gulden snede is een wiskundige verhouding, die met allerlei ingewikkelde wiskundige berekeningen steeds dezelfde is. Een tuinman die het logolengtelab bezocht, vertelde me over een documentaire die hij daarover had gezien. Het had hem doen twijfelen aan een bestaan van God. Ongelooflijk hoe die verhouding overal werd teruggevonden. De gulden snede zou volgens sommigen een intrinsieke schoonheid bezitten, waardoor die verhouding veel zou voorkomen in klassieke architectuur, schilderkunst en in de levende natuur. Adolf Zeising publiceerde in 1854 de Neue Lehre von den Proportionen des menschlichen Körpers. In dat boek verdedigt hij de opvatting dat het ideale menselijke lichaam volledig volgens de_gulden_snede_verhouding is opgebouwd. Let op de naam Adolf, die andere Adolf (H) was ook al zo geobsodeerd met menselijke verhoudingen of eigenlijk zijn rechterhand, die liet alle schedels meten. En dan de naam Zeising( het is Duits, maar je hoort size erin zitten)Je kan naam gaan maken bijvoorbeeld als zangeres, maar ik zweer je, je wordt je naam, je naam is je destiny. Denk maar aan Amy Whinehouse, die ongeloofelijke hoeveelheden drank huisvestte. Wiebe Bijker, hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht, klust in zijn vrije tijd als bijker. Anton Meester werd schoolmeester van de Dr Alma schoolwerktuin en nu hij met pensioen is en nog steeds op de tuin werkt, is hij naar eigen zeggen: meester in vele facetten van de samenleving. Hij is een meesterlijke gastheer, een meester in koken, een meester in kunst verzamelen. Daarin is hij gezel af. Niet in samenwerkenen of geduld bewaren. Hij is nog niet helemaal met zijn naam samengevallen.

"Het is je geheime naam, die het eerst verdwijnt."( Matthew Barney)

Wat te denken over BBBRRRUUUCCCCE. Alle mannen heten Bruce die ik in de logolengte tegenkom, Bruce Lee, Bruce Willis, Bruce Chatwin( to chat hij is verhalenverteller geworden), Bruce Nauman. Komt dat omdat Bruce Nauman een inspiratiebron van me is? Zodat alles met Bruce me opvalt? Bruce komt van Brieuse - of Brix uit Normandie in Frankrijk. Een geografische naam. Ik weet nog niet waar dat naar duidt. Ik zal naar Normandie gaan en ik zal het vinden. Vinci is een werkwoordsvorm van per vincere, het betekent winnen en Leonardo da Vinci betekent zoiets als winnende leeuw. Ik had hem beter bij de oranje leeuw van de ING kunnen behandelen. Leonardo is geboren als Leonardo di Ser Piero en wordt in Sidney's Dekker: Drift into Failure beschreven als de eerste wetenschappelijke systeemdenker and complexiteits theoreticus. Complexiciteit en systeemdenken gaan door Leonardo vooraf aan wat we nu beschouwen als de Wetenschappelijke Revolutie in de zestiende en zeventiende eeuw. Een revolutie die aanleiding gaf tot de Newtiaanse- Cartiaanse hegemonie. Leonardo omarmde wetenschap als een complexiteit, zijn doel was om te combineren, om door te gaan, om processen te onderzoeken en te begrijpen in de "natuurlijke" wereld door middel van een inter-diciplinaire kijk. Hij was een toegewijde systeem denker en combineerde het vliegen van vogels met mechanica, areodynamica met muziek en wat al niet meer om tot nieuwe oplossingen te komen. Niets staat vast of blijft hetzelfde, niks geen alomvattende theorieen, maar onorthodoxe verbindingenen maken en vreemde verbanden leggen. Piero betekent steen he Einstein betekent ook steen, de steen der wijzen, ja je wordt je naam. Er is geen ontkomen aan.

wapentuig

 

de logolengtewarrior op de strijdwagen met pegasus ervoor

vrij naar Leonardo da Vinci's kogelbanen en schythische strijdwagen:

 
Leonardo's kogelbanen Leonardo's tank en strijdwagen  

The cubit

Een bezoekster van het logolengtelab, de schrijfster en journaliste Manja Ressler, wees mij op de cubit en de tabernakel. Om te zien hoe een idee is ingebed in een netwerk van bouwstenen, vrienden, uitvoerders, percepties en overtuigingen is de tabernakel een zeer interessant voorbeeld. De tabernakel, de draagbare tempel ( tent?) van Mozes, waarin het heilge der heiligen werd geplaatst tijdens de uittocht uit Egypte, is uitgedrukt in cubits en leidt al eeuwenlang tot veel discussie en verschillende uitkomsten. "The portable structure erected by the Israelites at the command of God to accompany them in their journeys through the wilderness, as told in the book of Exodus (25: 1-31; 17; 35: 1-4: 38).The Tabernacle consisted of an outer courtyard, oblong in shape, 100 cubits by 50 cubits." (2). The height of the Courtyard.... It was five cubits tall (3)

Velen bouwden de tabernakel na, construeerden betekenissen uit oude geschriften en overleveringen. Zie bijvoorbeeld http://www.k4communications.com/messianic/tabernacle_technical.html.

of of

deserttabernakel.blogspot.jpg

bjnewlife.com

het is een studie die mij buitengewoon intigreert, maar waar ik nauwelijk wat vanaf weet. Het is een zeer complexe aangelegenheid.

Het begint er al mee welke cubit gekozen word. ik citeer: The length of the cubit 48 cm is one of the two currently accepted values in the Torah communities. It is attributed to Rabbi Haim Naeh. The other value named the cubit of Hazon Yish, is 6/5 times greater, or 57.6 cm. The value of 48 cm fits the average length of the arm from the elbow till the end of the middle finger. The Jewish National and University Library of Israel has an interesting document from the collection of works of Isaac Newton, called "De magnitudine cubiti sacri" (aka "A Dissertation upon the Sacred Cubit of the Jews").The work itself is pretty much useless and outdated by today's standards, but it is still interesting to check it out, as well as to see the similarities in the conclusions to which Newton had arrived (which are similar to those of modern scholars). [...]
"The Cubits of the Eastern Nations, with which the Jews were surrounded, being determined in this manner, we may from hence form a conjecture concerning the magnitude of the Jewish Cubit. The vulgar Jewish Cubit ought not to be greater than them all, nor the sacred Cubit less than them al. (4)

Sol Lewitt

Ik moest bij het verhaal van Manja en de Tabernakel denken aan het werk van Sol Lewitt.

( sol is een oplossing van Himalaya zout in water, Sol maakte eerst witte kubussen. Dat wil zeggen hij gebruikte de ribben in zich herhalende strukturen. Maar zoals gezegd hij begroef zijn witte kubus en ging zich met concepten en processen waarin de uitvoerende rol van de kunstenaar als een nanodeeltje wordt opgelost in het proces wat volgt en het kunstwerk slechts daar het resultaat van is. Het werk is wat het is en wordt niet aangepast aan schoonheidsidealen of esthetische overwegingen. Sol betekent ook zonnegod, kortom veel mogelijkheden liggen voor hem open om zijn naam te worden. Wie zal hij worden na zijn dood? het werk van Sol wordt immers voortgezet en is over zin dood heengetild doordat het telkens uitgevoerd moet worden.

solk (van internet)

sol Lewit maakte concepten die door anderen werden uitgevoerd. Die anderen die leidde hij op. Vergelijkbaar als bij het vroegere gilde, zoals Rembrandt ook zijn leerlingen opleidde. Bij Sol werden het een soort monniken die zichzelf in het proces van uitvoer verliezen. Door de concentratie wordt het zelf en het ego van de kunstenaar ondergeschikt. Sol formuleerde het als volgt: het worden blinde kunstenaars.

Sol Lewitt maakt eigenlijk een soort tabernakels. Over Sol lewitt schreef Germane Celant bijvoorbeeld [..Sol Le witts works are visual scores that are based on silent relationhips between concepts and processes. They are cognitive events that communicate an idea and sacrifice to that idea all the intentionality of material and subject. Toch moet volgens Celan Llewitts werk niet worden ingedeeld bij de pure conceptualisten zoals Kunst & Taal of Ian Burn, want bij lewitt wordt het concept intuitief gekozen in tegenstelling tot de abstracte systemen van de Conceptualisten( oorspronkelijk in het Engels, boek vermelden).

Voor mijn gevoel wordt hier een tegenstelling tussen het abstracte, matrixachtige, technische, rationale  vorm van kennis en het intuitive , subjectieve vorm van kennissysteem  neergezet. Of het concept nu intuitief gekozen wordt, of zoals bij Sol Lewitt of via eenmachinaal getalsystem is gemaakt in beide gevallen wordt ervan uitgegaan dat het process verder via de regels van het concept worden uitgevoerd.

"it is the idea that shapes" Germane Celant (bronvermelding pagopzoeken). Zit de vorm in het concept besloten en komt die vorm er uit onafhankelijk van allerlei andere {f}actoren(ideeen, netwerken) en agentschappen, muren, bouwstenen en uitvoerders?. ZIjn dat ook geen shapers? Wordt het materiaal en het onderwerp ondergeschikt aan het idee en de uitvoer? Of speelt de muur waarop wordt getekend een rol? De muur fluistert namen en verhalen. De ene muur is de andere niet. Toch? Vergisje niet; een muur die onderdeel uitmaakt van het Moma heeft een andere status dan een willekeuerige muur in de middle of nowhere. Die muur bevindt zich in een ander netwerk (en soms discours) en wordt ook anders onderhouden. Zijn butsen worden hersteld, hij zit pieko bello in de verf. Doet materie niet mee? Ik dacht van wel. Ik denk dat Sol lewitt dit nu juist laat zien. Waar een stopcontact zich bevind, een plafond, de ondergrond? Ik denk dat Sol de muren spreektijd geeft. En waar begin je op een muur. Wordt dat niet gevoed door een intuitieve kennis? een abjectieve vorm wellicht? Is het mogelijk om een intuitieve keuze te ontdoen van ervaring, geschiedenis, van herinnering en de werking van een geheugen? Sol Lewtit probeerde met zijn monikken zijn handschrift juist te vergroten, uit te breiden over meedere uitvoerders. maar kan dat? Komen in het actieproces van de "blinde kunstenaar" niet allerlei eigenschappen te voorschijn? Zijn of haar geheugen, zijn of haar kijken, zijn of haar ervaring. Onvermijdelijk of toch niet? Is het mogelijk om "onafhankelijk te zijn?

Het blijven tabernakels.

 

En dit alles omdat de uitgestrekte armen van het logo mij wezen oplengte maten en andere meetsystemen. Misschien wordt het u teveel wat het logo daarover aan mij vertelt. Geen nood: de uitgestrekt armen van het eerdere logo waren niet enkel gekozen om de menselijke maat, of het centraal stellen van de mens- de arbeider- die het bedrijf sterk maakt, maar ook om het corporatieve karakter van de onderneming te accentueren. Samenwerking.

vogelverschrikker 1

en 2

Een andere, corporatieve onderneming die jonge mensen sterk wil maken, de schoolwerktuin Dr Alma, waarin het Logolengte Lab gevestigd is, heeft soortgelijke beeldmerken in haar tuin

 

(1) How Long is a Cubit?
  Wikipedia:Among the various cubits that have been identified in history the Egyptian and Sumerian Nippur (Biblical) cubits figure prominently.
  1. Egyptian royal cubit: 7 palms × 4 fingers = 28 digits[4][5]
  2. Sumerian Nippur cubit: 6 palms × 4 fingers = 24 digits

 

(2)http://www.myjewishlearning.com/texts/Bible/Torah/Exodus/The_Tabernacle.shtml

(3) http://thedeserttabernacle.blogspot.nl/p/tabernacle-courtyard.html

4 .(www.truthofland.co.il/shekel/cubit_shekel.htm