Het Groente Graffiti Groei logo

In december 2013 verhuisde de schoolwerktuin dr Alma. Verschillende groepen namen het gebruik van de tuin over. Een groep startte voor de deur aan de kant van het fietspad, "in de etalage," zoals Ralf het uitdrukte, met een soort "permatuin" voor zeer korte tijd. Een contradictie in terminus. De mensen in deze groep hadden geen individuele tuintjes maar bewerkten het stuk grond met elkaar en voor elkaar met de middelen die de grond en de omgeving boden. Geen pomp om het water weg te pompen, wel groeven ze een vijver om het water op te vangen. Geen composthoop maar de oude, dode bladeren werden verspeid over de grond om het co2 verbuik te maximaliseren en de grond te bevruchten. En zo zijn er veel meer toepassingen van 'oer'gebruiken en oergewassen die zij verwerken. Kom gerust een langs op de woensdagmiddag.

Een van de tuinders uit deze groep, Ralf, was erg begeesterd door het logolengtelab. Per slot van zaak was het tuinieren wat zij deden ook een experiment en de tuin een laboratorium. Wat kon er op korte tijd gerealiseerd worden? Veel zou blijken. Ralf ontwiep geinspireerd door de logolengte, een logo voor de Almatuin.

het ontwerp voor het ALMA logo.

Hij projecteerde het woord ALMA met lange letters op de grond. Op logolengte nul. De fiets - en voetgangers en zelfs de auto's die op enige afstand voorbij raceden, konden zo het woord alma zien staan. Bovendien zou door de groei van gewassen het logo in de zomer hoger worden. Rogge zou tot 50 cm boven het maaiveld uittornen en andere gewassen zouden mogelijk, afhankelijk van wind, regen en zon nog hoger uitkomen. Het gevolg is een variabele logohoogte. In de zomer een hoogte van 50 to 75 cm, in de winter een hoogte van nul en tijdens de rest van het jaar zat de hoogte er tussen in. De formule van de logolengte is niet uitgerust voor een variabele hoogte van logo's.

Ik had al wel eerder een beweegelijk logo gezien van het "O2 lab", de buur van het logolengtelab, waar de bouwers een jas aan hadden met het O/2 logo erop. Dat logo verspreidde zich dientengevolge horizontaal, enkel voor de duur van de bouw van het lab. Het gebouw werd in een record tijd uit de klei getrokken: in vier jaar, maar enkel de begane grond is in gebruik. De hogere etages worden pas in de komende jaren gebruiksklaar gemaakt. Nou varieren mensen wel een tikje in lengte en daarmee ook deze logohoogte, dat zich dus ongeveer op 1m. 10 of 1m.20 bevond, maar die variatie is voor de formule verwaarloosbaar. Dat het logo zelf zich horizontaal verplaatste, daar heeft de logolengteformulewel geen rekening mee gehouden. Er bestaat een ruimtelijke aftrekfactor voor de aftstand waarop de verhalen zich afspelen. Maar niet voor de verplaatsing van het logo zelf Er is wel plaatsgebondenheid in hoogte en in de verhalen meegewogen. Maar dat het logo zich in hoogte en afstand zou verplaatsen tja.. Dat eigenlijk niet. De formule zou eigenijk gefinetuned moeten worden.

het logo O/2 op de jas van een bouwvakker feestelijkheden tijdens het bereiken van het hoogste punt van het gebouw

Het logo van Ralf voor de almatuin werd uiteindelijk veranderd in een GroenteGraffitiGroei logo, omdat ALMA teveel ruimte van de tuin zou beslaan.

ontwerp de kale grond richting o2lab en de acta
het logo richting fietspad, mei eind juni logo richting ACTA

Ralf vertelt
Ralf vertelt (filmpie)

In oktober 2014 houdt de tuin en het logolab waarschijnlijk op met te bestaan. Het groente graffiti groei logo verdwijnt dan ook...

Nu hebben we in de formule wel een tijd waar het verhaal begint en een tijdscorrectie voor de invoering van het verhaal, maar eigenlijk niet een correctie voor het einde van het logo zelf. Herinnert u zich Fortiss nog? Vroeger of later verdwijnen ze allemaal, maar op website logolengte blijven sommigen logo's nog even (be)staan.