Images

Beelden uit het logolengteonderzoek

 

bullit

science

zuidas digger

minitaurus en sid'standbeeld

misssing links - VU logo)

Holy Cow

The ice and the real estate - VU logo

de logolengtew8r

uit akzonobel en leonardo da vinci

 

oneballlion

blbones

uit VU/missing links: blackbones are4 ever

ijsas

uit VU/ijstijd: de zuidas = een ijs-as

 

zout

the white cube

uit het Akzonobel en het zout

 

 

de schaal van Richter

de impactfactor uit de formule verbeeld

moileflat

Mole flat, it's all in your head

uit de ING en Vermeer