De naam Griffioen  

...." we zijn er om het te noemen tot we er niet meer zijn".... C.O. Jellema

Het ene toeval is het andere niet


Hoe kies je een achternaam. Stel dat je het vandaag over mocht doen. De ene naam is de andere niet. Een naam roept een beeld op en produceert een imago. Welke associaties roept de naam van een fabeldier op, bijvoorbeeld? Premsula Vonk, het bureau wat de Griffioen in 1989 tot logo voor de Vrije Universiteit ontwierp, beschrijft het dier met een lichaam van een leeuw, de kop en vleugels van de adelaar en de oren van een paard. (1) De griffioen komt al 3000 jaar voor Christus voor op zegels uit Assyri‘ en duikt op bij de Scythen, Egyptenaren, Grieken, Romeinen en Byzantijnen. In oude en klassieke overleveringen wordt het dier beschreven als een monster, een bewaker van schatten. In de Middeleeuwen gelooft men dat de griffioen echt bestaat (2) en wordt, volgens de brochure van de VU, de griffioen door zijn dubbele natuur het zinnebeeld voor Christus. Christus is immers zowel een menselijk als goddelijk wezen. Christus leeft in de hemel en op aarde tussen de mensen. Christus is de leeuw omdat hij heerst en kracht bezit en hij is de adelaar, omdat hij na de wederopstanding naar de hemel vliegt. (3) De griffioen of grijpvogel wordt het symbool voor macht en kracht, waakzaamheid en scherpzinnigheid, vruchtbaarheid en bescherming. (4) Zou een mens aan het eind van de Middeleeuwen om die redenen de Grijpvogel tot achternaam kiezen? Als symbool van kracht en bescherming? Als christelijk zinnebeeld?(5) Of als grijpgrage rover deze naam krijgen?

 In de omgeving van de VU komt de griffioen voor in wapens van christelijke families, vermeldt de brochure verder. Welke families vermeldt de brochure niet. De ontwerpers wisten NIET dat de Jannen Griffioen woonden en werkten waar de VU gebouwen nu staan. Dat het logo hangt, waar de familie Griffioen ooit boerde is toeval. D.w.z de ontwerpers wisten het niet. Het bestuur van de VU wist het natuurlijk wel, maar daarover later meer. (6)Ab en Sander Griffioen, nazaten van de Jannen Griffioen weten niet waarom de griffioen tot hun familienaam is gekozen. (7) De bloedbanden van hun familie gaan ver terug en hun achternaam bestaat al heel lang (8), toch zijn ze volgens hen niet van adel. Hun voorgeslacht bestaat uit landarbeiders,veehouders en molenaars. Ab en Sander stammen af van een eeuwenoud geslacht van boeren. De stamvader is Cornelis Griffioen ook genaamd Kamerikse Boer, geboren rond 1547 in Kamerik, gedoopt in Woerden. (9)


Jan Cornelisz. Griffioen was in het bezit van een boerderij met 13 morgen land in Zegveld, tussen Woerden en Bodegraven gelegen. Het familiewapen bestaat uit een rode Griffioen op een zilveren schild, met dekkleden van zilver en rood. Het helmteken is een uitkomende Griffioen. (10) Nu komt de naam Griffioen het meest voor rondom Amsterdam: 280 (In Amsterdam(178 keer en in Amstelveen 102 keer). (11)

lees verder over de familie Griffioen