Uitleg over de logo hoogte

We hebben in het meetgebied bepaald hoe hoog logo's uit het onderzoek hangen.
We maten de afstand van het logo tot de grond waarop we stonden met onze logohoogtemeter, in de formule weergegeven als lh. We hebben geen correctie uitgevoerd voor hoogteverschillen tussen verschilllende grondoppervlakten. De ondergrens (de ondergrond waarop we stonden toen we de meting uitvoerden) van de logohoogte hebben we op nul gezet. Het hoogst gemeten logo hangt op 101 meter(ABN/Amro).
Vanwege vliegverkeer rondom Schiphol mogen gebouwen op de Zuidas niet hoger dan 105 meter zijn.
Het rekenkundig gemiddelde van mogelijke logohoogte op de Zuid-as Zuidas (LH) bedraagt door deze voorwaarde 52.5 meter. Deze LH (52.5) is specifiek voor de Zuid-as en komt als vaste waarde voor in de berekening van de logolengte Zuid-as.
Voor alle duidelijkheid: LH is een vaste waarde voor de Zuidas. Op een andere plaats in de wereld is de gemiddelde logohoogte natuuurlijk anders.De opgemeten lengte van een logo tot aan de grond is de lh uit de formule ll= lh+lv+lf


    ing            ing            logohoogtemeter      
  het meten van de logo's                                                                                                        logohoogtemeter
Terug naar overzicht uitleg
naar de logos

de logohoogtemeter :filmpje