Uitleg over de logolengte formule

Om de logo's te waarderen en te vergelijken worden ze uitgedrukt in een getal: de zogenaamde logolengte.
Welk logo is het langst? De kracht, de hoogte en de inhoud van het logo worden gemeten en gewogen. Hoe gaat dat in zijn werk?
Door middel van een logolengte formule die is opgebouwd uit drie componenten. De formule is ontworpen door de wiskundige mevr drs. B Gietema.

De logolengte formule: ll= lh+lv+lf.

of in symbolen

formule sym

De formule is opgebouwd uit de berekening van drie componenten. De eerste twee waarden (lh+basislv) geven opgeteld de lengte van de plaatsgebonden inhoud van het logo aan. Dit is de basislogolengte. Dan zijn erg nog twee variabelen, die worden bepaald door het publiek en verschillen per persoon.

(lh)

De eerste waarde, de logohoogte is de afstand van het beeldmerk hangend aan een gebouw tot aan de grond.

(lv)

De tweede waarde, de logosnelheid (lv), gaat over de inhoud van het logo gecorreleerd aan tijd. We ontleden het logo in de verhalen waaruit het is opgebouwd. Deze verhalen worden omgerekend in logometers. Hoe ouder het verhaal hoe langer de lengte, hoe verder weg, hoe groter de ruimtelijke aftrekfactor. Dit is de basis logosnelhied. De basis lv. De lh en basislv worden bij elkaar opgeteld en vormen de basislogolengte. Maar het publiek krijgt ook een stem.

het publiek

Aan ieder verhaal uit het logo kan een gewicht worden toegekend door het publiek op de pagina met de logolengte grafieken.
Het resultaat is de publiekslogosnelheid, die van persoon tot persoon verschilt.

(lf)

De derde component wordt berekend uit een publiekswaardering over het logo. Via de logografiek kan het publiek een cijfer aan het logo toekennen. Dit is de logokracht. Ook deze publiekswaarde is variabel.

(ll)

Het resultaat van deze waarden is de logolengte (ll). Deze wordt getoond in de logolengtegrafieken.
In de grafiek worden 3 waardes (hoogte, snelheid en kracht) afzonderlijk uitgezet. De publieks-logolengte, die per persoon verschilt, wordt "on the fly" berekend, uitgedrukt in logolengtemeters en is als een gouden staaf direct zichtbaar in de grafiek. Als u vervolgens op de stembutton drukt, wordt uw resultaat opgeteld bij resultaten van anderen. De zogenaamde logolengtekoersen ziet u in een grafiek uitgedrukt bij de logo's. Uw stem doet er dus toe. Wilt u weten hoe uw favourite logo het doet? Kijk naar de lengte van de logolengtekoersen. Wilt u als bedrijf weten hoe lang uw logo is? Neem contact op met Buro jan-ZE en laat uw logo meten.

naar de logo's met bijbehorende grafieken

Meer uitleg over:
logo hoogte logo snelheid logo kracht logo grafiek