Uitleg over de logo snelheid

lvformule

de logosnelheid meet de verhalen, die 'als het ware' liggen opgerold in het logo en door het onderzoek worden ontvouwen. De plek en tijd waar en waarop de verhalen plaatsvonden, worden omgerekend in meters: door jaren om te zetten in lengte en door de afstand van de plek waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden op te nemen als ruimtelijke correctiefactor. Hoe ouder het verhaal, hoe langer de lengte. En hoe verder weg de geschiedenis, hoe groter de correctiefactor. Vindt de geschiedenis op de Zuid-as plaats bedraagt de correctiefactor 0. Een logo bestaat uit meedere verhalen. De snelheden van de verhalen worden bij elkaar opgeteld, gemiddeld en vermenigvuldigd met de LH, de gemiddelde logohoogte van de Zuidas. Deze bedraagt 52.5 meter.

Maar dan zijn we er nog niet. Aan ieder verhaal uit het logo kan via de 'logolengtegrafiek' een gewicht worden toegekend door u, het publiek. U kunt een waarde tussen -100 en 100 invoeren. De logosnelheid kan daarmee negatief en positief worden en beînvloedt de uiteindelijke logolengte.


terug naar overzicht uitleg

naar de logos