English abstract
slideshow
Artlandscapes

 

Intro LOGOLENGTE ZUID-AS

De logolengte is een artistiek en wiskundig onderzoek, dat de lengte van logo's berekent.

Het meetgebied is de Zuidas in Amsterdam. Waarom? Omdat we geloven dat de Zuidas gegijzeld is. Logo's verschaffen de torens hun identiteit en leggen de relatie tussen eigenaar en bezit. Ze brandmerken de plek tot een dure, exclusieve en mondiale kantorenwijk. De fraai vormgegeven wolkenkrabbers leveren postadressen voor belastingvoordeel en voldoen daarmee aan hun voornaamste doelstelling. De Zuidas wordt keer op keer beschreven als anononiem, koud en zakelijk, of als autonome bedrijfs-sculpturen, die geen rekening lijken te houden met elkaar of de omgeving. Een plek zonder wortels, dat zo kan worden opgepakt en ergens anders neergezet. In de avond stralen de torens als grote verlichte kerstbomen vrolijk en vrij, onbevangen en van belofte bezwangerd. Maar is dit geen mythe, die bevestigt wat we graag willen zien? Een projectie van ons ideale zelfbeeld wellicht? Dat wij het enkel en alleen aan onszelf te danken hebben, waar we ons bevinden en hoe het met ons gaat. Dat wij over zulke eigenschappen beschikken, dat wij onszelf tot winnaars maakten, onafhankelijk van omgevings-actoren en een goed getrokken lot. Geeft deze constructie geen vrijbrief om niet te investeren in de omgeving en te kunnen doen en laten wat je wilt? Een kerstmis zonder hinderlijke familieverplichtingen, zonder naastenliefde en burenplicht? Wij leven in het seizoen van het beademende zwijgen. In coma lijken we alles over ons heen te laten komen en voor zoete koek aan te nemen. De mythe van zelf ingenomen maakbaarheid onttrekt het zicht aan de hoeveelheid actoren, die onder en boven de grond- ver weg en dichtbij - staccato en gestroomlijnd, de Zuid-as produceren en vormgeven. We gaan de Zuidas bevrijden uit zijn gijzeling. Hoe? Door middel van het logolengteonderzoek.

Het onderzoek

Het beschrijven van de locatie door het karakteriseren van de logo's:
a/ het meten van de hoogte
b/ het ontleden in verhalen en beelden
Het beoogde resultaat: veranderde visie op
a/ de locatie en
b/ het logo

De berekening

Om de veranderde visie in kaart te brengen is de logolengte ontwikkeld. Deze bestaat uit drie componenten:
a/ de logohoogte
b/ de logosnelheid
c/ de logokracht
Een wiskundige formule zet deze drie componenten om in een getal en berekent de lengte van het logo in logometers.

Het logo wordt dus uitgedrukt in een getal.

Het resultaat

1. De logolengte is een maat voor de visie van een geïnformeerd publiek.
2. Doordat de uitkomst een eenduidig getal is, is de logolengte tevens een instrument om verschillenden logo's te kunnen vergelijken. Het publiek kan zelf (logo) verhalen aanleveren en via een website haar stem uitbrengen op de logo's en daarmee de lengte beïnvloeden. Via een database meten we de uitslagen en kunnen we ze op de website laten zien: dit zijn de logolengte - koersen.

De installatie

Het onderzoek en de berekening vormen de aanleiding voor een kunstinstallatie in de publieke ruimte:
a/ Een oude dienstwoning op de zuid-as wordt omgebouwd tot kunstinstallatie.
b/ Een lichtinstallatie op het dak verbeeldt als baken de logolengtekoersen.

Sponsoren