English abstract
slideshow
Artlandscapes

 

Het project LOGOLENGTE

De logolengte is een artistiek en wiskundig onderzoek, dat de lengte van logo's berekent.

Het onderzoek

Het beschrijven van de locatie door het karakteriseren van de logo's:
a/ het meten van de hoogte
b/ het uitrollen in verhalen en beelden
Het beoogde resultaat: veranderde visie op
a/ de locatie en
b/ het logo

De berekening

Om de veranderde visie in kaart te brengen is de logolengte ontwikkeld. Deze bestaat uit drie componenten:
a/ de logohoogte
b/ de logosnelheid
c/ de logokracht
Een wiskundige formule zet deze drie componenten om in een getal en berekent de lengte van het logo in logometers.

Het logo wordt dus uitgedrukt in een getal.

Het resultaat

1. De logolengte is een maat voor de visie van een geïnformeerd publiek.
2. Doordat de uitkomst een eenduidig getal is, is de logolengte tevens een instrument om verschillenden logo's te kunnen vergelijken. Het publiek kan zelf (logo) verhalen aanleveren en via een website haar stem uitbrengen op de logo's en daarmee de lengte beïnvloeden. Via een database meten we de uitslagen en kunnen we ze op de website laten zien: dit zijn de logolengte - koersen.

De installatie

Het onderzoek en de berekening vormen de aanleiding voor een kunstinstallatie in de publieke ruimte:
a/ Een oude dienstwoning op de zuid-as wordt omgebouwd tot kunstinstallatie.
b/ Een lichtinstallatie op het dak verbeeldt als baken de logolengtekoersen.